Projects

Ongoing:

 

 • Postdoctoral research project, “Modeling past, current and future endemic plant species distribution in South-Eastern Carpathians for biogeographic analysis and conservation planning”, May 2013 – October 2015
 • ODYSSEE, ”Opening new avenues to model the DYnamics of Species aSsemblages by integrating Ecology and Evolution: a case study from the mountain ecosystems of the Alps and the Carpathians”, 2014-2017 (website)

 

Finished:

 • ECOCHANGE, “Challenges in assessing and forecasting biodiversity and ecosystem change in Europe”, 2008-2011 (website)
 • LIFE04 NAT / RO / 000225, „Pădurile cu pin negru de Banat – Parte a reţelei NATURA 2000”, Perioada de desfășurare: 2005-2007
 • CARPATOBIODIV, “Studiul florei montane din Carpaţii româneşti în scopul optimizării strategiilor de conservare a biodiversităţii genetice şi interspecifice”, 2008-2011
 • CONBIODIV, "Studiul biodiversităţii pădurilor de molid si brad din arii protejate Natura 2000 prin metode moderne, pluridisciplinare”, 2007-2010
 • BIODIV, ”Evaluarea biodiversităţii din habitate reprezentative pentru vestul României în scopul obţinerii de noi bioresurse şi pentru conservarea speciilor rare şi vulnerabile”, 2009-2012
 • SINCRON, ”Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000”, 2012
 • POS MEDIU-Axa 4, ”Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI 0250), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000”, 2013-2014
 • POS MEDIU-Axa 4, ”Elaborarea Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSCI 0322 Muntele Şes”, 2013 - 12.2015
 • POS MEDIU-Axa 4, Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Platoul Vaşcău (ROSCI 020), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000”, 04 – 09.2013